De Vikingen keren terug naar de Karolingenburg

In de mei-editie van de Souburgse Courant een uitgebreid artikel over het aanstaande Viking-evenement in juli!